Zaloguj się

Czuchnowski Marian

(1909–1991), poeta, prozaik, publicysta (zob. biogram: WPP i BL, t. 2). Jesienią 1939 r. aresztowany przez NKWD, był więziony m.in. we Lwowie, Odessie, Charkowie, Moskwie, potem zesłany do obozów pracy. Po zwolnieniu w grudniu 1941 r. zachorował na tyfus plamisty, leczył się w Taszkiencie. Ewakuowany na Bliski Wschód, od 1943 r. współredagował w Jerozolimie „Gazetę Polską”. W 1944 r. zamieszkał w Londynie, po wojnie pozostał na emigracji. Publikował w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”, „Nowej Polsce”, „Orle Białym”, „Tygodniu Polskim”, „Kulturze”.Szablony użycia

Czuchnowskiego
Czuchnowskim