Zaloguj się

Russel Bertrand

(1872–1970), brytyjski filozof i eseista, logik i matematyk, działacz społeczny; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1950 r. „w uznaniu jego różnorakich i znaczących pism, w których bronił ideałów humanitarnych i wolności myśli”.Szablony użycia

Bertrand Russell
Russell
Russella