Zaloguj się

Kotkowski Gustaw

(1911–1978), dziennikarz, handlowiec, kuzyn Witolda Gombrowicza (którego babka była siostrą dziadka Gustawa Kotkowskiego). Latem 1939 r. przypłynął do Argentyny na statku „Sobieski”. Przed wybuchem II wojny światowej wrócił do Polski. Od 1940 r. mieszkał w Buenos Aires, pracował w firmach handlowych. Zob. W. Gombrowicz, Kronos, Kraków 2013.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Kotkowskiego
p. Kotkowski