Zaloguj się

Czernicka Paulina

(….–1949), pochodziła ze środowiska ziemiańskiego Wileńszczyzny, podawała się za muzykologa; była autorką kilku popularnych artykułów na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina, m.in. Chopin i poeci. Chopin i Mickiewicz. Słowacki i Chopin. Chopin i Norwid, „Nauka i Sztuka” 1946, t. 3, nr 5/6, s. 336–351; Czescy przyjaciele Fryderyka Chopina, „Świat i Życie” 1947, nr 44, s. 2–3. Zmarła śmiercią samobójczą. 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Czernicka