Zaloguj się

Konarska Helena

Helena Konarska (wcześniej Seideman) z d. Heiman (–1951), matka Janiny Konarskiej-Słonimskiej. Była siostrą senatora i przemysłowca Aleksandra Heiman-Jareckiego (1886–1966), który był trzecim mężem Bronisławy z Koyałłowiczów, 1° voto Rodmunt, 2° voto Wierzyńskiej (1890 lub 1892–1943).


Nawiązania w dokumentach: