Zaloguj się

Danilewicz Ludomir

(1904–1971), inż. radiotechnik, fotografik, prozaik, autor wspomnień; utwory literackie ogłaszał na łamach prasy emigracyjnej, m.in. nowele w „Wiadomościach”: Czwarty maszynista (1958, nr 11 (624) z 16 marca), Pokuta (1968, nr 30 (1165) z 28 lipca); jesienią 1961 r. w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” opublikował powieść w odcinkach pt. Dziewczyna z Piccadilly Line (1961, nr 204–282). W rękopisie pozostała jego powieść science-fiction pt. Lamona. Zob. K. Grocholski, Ludomir Danilewicz, „Wiadomości” 1971, nr 36 (1327) z 5 września oraz J. Kubiatowski, Inż. Ludomir Danilewicz 1904–1971, „Przegląd Telekomunikacyjny” 1976, nr 3.Szablony użycia

mąż
p. Danilewiczem