Zaloguj się

Spender Stephen Harold

(1909–1995), angielski poeta i prozaik, eseista, tłumacz literatury hiszpańskiej. W 1936 r. został członkiem brytyjskiej Partii komunistycznej; jako antyfaszysta brał udział w hiszpańskiej wojnie domowej (1936–1939). We wczesnej twórczości dawał wyraz radykalnym lewicowym poglądom, koncentrując się na tematyce sprawiedliwości społecznej i walce klas; utwory z późniejszego okresu mają bardziej indywidualistyczny, kontemplacyjny charakter. Był redaktorem czasopism literackich: „Horizon” (w latach 1939–1941) oraz „Encounter” (1953–1967). Dał wyraz rozczarowaniu komunizmem w eseju zamieszczonym w tomie The God that Failed. Six Studies in Communism (London 1949), w którym znalazły się też teksty innych byłych komunistycznych pisarzy i dziennikarzy (Arthura Koestlera, Ignazia Silone, Richarda Wrighta, André Gide’a, Louisa Fischera). 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Spenderze