Zaloguj się

Żychliński Teodor

(1836–1909), heraldyk, pamiętnikarz, dziennikarz i działacz kulturalny; uczestnik powstania styczniowego 1863 r. W 1872 r. założył „Kurier Poznański”, będący organem kół ziemiańskokonserwatywnych i do 1876 r. był jego redaktorem. W późniejszym okresie zajmował się heraldyką i genealogią. Był wydawcą i współautorem wydanej w latach 1879–1908 Złotej księgi szlachty polskiej, zawierających 521 monografii historyczno-genealogicznych rodzin szlacheckich (w 31 tomach). Opracował także Kronikę żałobną rodzin wielkopolskich (Poznań 1877).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Żychlińskiego