Zaloguj się

Żółtowska Janina (z Puttkamerów)

(1889–1968), prawnuczka Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej, młodość spędziła na Wileńszczyźnie i w Nowogródzkiem. W 1906 r. wyszła za mąż za Adama Żółtowskiego. W 1925 r. na łamach wydawanego w Warszawie „Dnia Polskiego” ogłosiła powieść pod pseudonimem Jan Rojewski zatytułowaną Ballada. W 1939 r. wraz z mężem opuściła Polskę i zamieszkała w Londynie. Wydała tom wspomnień pt. Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1959. Zob. też jej Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919– 1933, oprac. B. Wysocka (Poznań 2006).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Pani Żółtowska