Zaloguj się

Puttkamerowa Marianna Ewa (Maryla) z Wereszczaków

(1799–1863), wielka miłość Adama Mickiewicza; od 2 lutego 1821 r. żona Wawrzyńca Puttkamera (zob. biogram: PSB, t. 29). Zob. wiersz K. Wierzyńskiego pt. Maryla z tomu Kurhany, Warszawa 1938, s. 21–27.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Marylę