Zaloguj się

Fiszer Franciszek

(1860–1937), filozof, oryginalna postać w kręgach literacko-artystycznych Warszawy przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego (zob. biogram: PSB, t. 7). Fiszerowi poświęcił książkę Roman Loth Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze, Warszawa 2002.