Zaloguj się

Falencki John Julius

(….–2004), lekarz medycyny. We wspomnieniu pośmiertnym (nekrologu) w „New York Times” 2004 z 5 stycznia napisano: „John was a pioneer-one of the first residency trained family doctors in Manhattan. Many followed in his footsteps as he continued through teaching students and residents to expand the field and its influence. John was a renaissance man; a philosopher, healer, physician, businessman, farmer, family therapist and homeopath. He was relentlessly curious and the breadth of his interests amazed those around him. He lived in awe of the homeostasis between man and nature. He loved his family, the ocean, mushroom collecting, and through the Cascade Farm, was sharing this awe with schoolchildren, people with disabilities and others” [przekł.: John był pionierem – jednym z pierwszych wyszkolonych lekarzy rodzinnych na Manhattanie. Wielu podążyło w jego ślady, kontynuując nauczanie studentów i mieszkańców, aby rozszerzyć pole i wpływ tej działalności. John był człowiekiem renesansu; filozof, uzdrowiciel, lekarz, biznesmen, rolnik, terapeuta rodzinny i homeopata. Był nieustannie ciekaw [świata], a rozległość jego zainteresowań zdumiewała otaczających go ludzi. Żył w zachwycie nad homeostazą między człowiekiem a naturą. Kochał swoją rodzinę, ocean, zbieranie grzybów, a dzięki Cascade Farm dzielił ten zachwyt z dziećmi w wieku szkolnym, osobami niepełnosprawnymi i innymi].


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

synem