Zaloguj się

Rucker Zygmunt

ZYGMUNT RUCKER Lwowa w 1918 r., odznaczony Krzyżem Walecznych. W dwudziestoleciu międzywojennym był właścicielem rodzinnej fabryki produkującej przetwory mięsne i owocowe, od 1935 r. prowadził spółkę akcyjną „Fabryka Konserw we Lwowie”, objął funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Bekonowego w Warszawie. Był członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, radnym Rady Miasta Lwowa (z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego). Po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych; był wiceprezydentem Atalanta Products Corporation w Nowym Jorku; działał w Instytucie Józefa Piłsudskiego.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Z. Rucker