Zaloguj się

The Katyn Wood Murders

Zob. J. Mackiewicz, The Katyn Wood Murders, [przekł. L.J. Sapieha], [przedm.] A. Bliss Lane, London 1951. Omówienie tej książki: W.A. Zbyszewski, Dla Anglosasów książka o Katyniu, „Wiadomości” 1951, nr 41 (289) z 14 października.


Wydanie angielskie książki The Katyn Wood Murders było dziennikarsko-eseistyczną wersją książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, oprac. J. Mackiewicz, przedm. W. Anders, Londyn 1948. Tekst polski w całości (bez tytułu) znajduje się w zbiorach Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku. Tytuł Mordercy z lasu katyńskiego wprowadził Jacek Trznadel w artykule Sowieckie „jądro ciemności” (Józef Mackiewicz a Katyń), wprowadzającym do edycji fragmentu książki w „Kresach” 1993, nr 16. Całość ukazała się w tomie: J. Mackiewicz, Katyń – zbrodnia bez sądu i kary, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1997, s. 5– 232.