Zaloguj się

Warum?

Kompozycja fortepianowa Warum (z cyklu Fantasiestücke op. 12 no 3) Roberta Schumanna (1810–1856), znanego również jako autor wielu kameralnych pieśni, które mają na ogół charakter poufnych zwierzeń. – Ten sam motyw wykorzystał Wierzyński w liście do Jana Lechonia, mającym formę wiersza zatytułowanego Warum Schumanna (zob. J. Lechoń, K. Wierzyński, Listy 1941–1956, dz. cyt., s. 189–190).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Warum