Zaloguj się

The End of the Affair

G. Greene, The End of the Affair, London 1951. Zob. na ten temat Silva rerum, „Wiadomości” 1951, nr 44 (292) z 4 listopada. Przekł. pol.: Koniec romansu, przekł. J.J. Szczepański (Warszawa 1957).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

The End of the Affair