Zaloguj się

Lurczyński Mieczysław

(1907–1992), poeta, prozaik, tłumacz oraz malarz (zob. biogram: WPPiBL, t. 5). W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie; uczestniczył w działalności konspiracyjnej w szeregach AK i w podziemnym życiu literackim. Od 1943 r. więziony na Pawiaku i w obozach koncentracyjnych na Majdanku, w Buchenwaldzie i w Hecht. Po wojnie pozostał na emigracji najpierw w Hanowerze, gdzie należał do założycieli Wydawnictwa Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego; w 1949 r. zamieszkał w Paryżu. Publikował w czasopismach emigracyjnych, obrazy wystawiał głównie w galeriach na terenie Francji.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Lurczyńskiego