Zaloguj się

Wielką Karta Swobód

Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum) – wymuszony przez angielskich wielmożów na królu Janie bez Ziemi dokument z 15 czerwca 1215 roku ograniczający samowolę władcy: zapewniał wolność handlu, swobodę Kościoła i wolnych miast, zakazywał karania i więzienia człowieka wolnego bez wyroku sądowego, nakładał konieczność uzyskania zgody rady królestwa na nałożenie nowego podatku.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wielką Kartę