Zaloguj się

Chopinowa Tekla Justyna de domo Krzyżanowska

(1782–1861)


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

matka Chopina