Zaloguj się

Aschkenazy Cypriana (Cesia)

(zm. 1956), żona Henryka Aschkenazego; znalazła się wśród korespondentów Lechonia (w archiwum poety w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku) jako nadawca kilku okolicznościowych kartek świątecznych z życzeniami, podpisanymi „Henrykowa Aschkenazy”. Przez Wierzyńskich nazywana była Cesią.