Zaloguj się

Greene Graham

(1904–1991), brytyjski dramaturg i autor powieści psychologicznych, w których często sensacyjna akcja służyła ukazywaniu problemów natury etycznej i religijnej. The Power and the Glory, London 1940 (polski przekład Bolesława Taborskiego pt. Moc i chwała, Warszawa 1967), tenże, The Heart of the Matter, London 1948 (polski przekład Jacka Woźniakowskiego pt. Sedno sprawy, Warszawa 1950).Szablony użycia

Gr[ahama] Greene’a
Graham Greene’ie
Graham Greene
Greene’owi