Zaloguj się

Horzyca Stanisława z domu Gozdecka

(1891–1978), od 1916 r. żona Wilama Horzycy.


Szablony użycia

Gozdecka