Zaloguj się

Iwaszkiewicz Jarosław

(1894–1980), poeta, prozaik, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 3).