Zaloguj się

Janta-Połczyńska Walentyna z domu Stocker primo voto Pacewicz

(ur. 1913); urodziła się we Lwowie w rodzinie wywodzącej się z Anglii (jej dziad William Stocker przyjechał na ziemie polskie w połowie XIX w., by szukać ropy naftowej na Podkarpaciu); w 1938 r. wyjechała do Londynu na naukę w ekskluzywnej szkole sekretarek. Od 1 września 1939 r. pracowała w Ambasadzie RP w Londynie na stanowisku urzędniczym, a od czerwca 1940 r. w tworzącym się sekretariacie premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. W 1940 r. wyszła za mąż za oficera Polskiej Marynarki Wojennej, komandora podporucznika Wilhelma K. Pacewicza (rozwiodła się po kilku latach). W 1942 r. została skierowana do brytyjskiego ośrodka wywiadu w Bletchley, gdzie pracowała jako spikerka w tajnej polskiej radiostacji „Świt”, nadającej do Polski. Po wojnie z rekomendacji gen. Władysława Andersa pracowała w latach 1945– 1946 w kwaterze głównej US Army we Frankfurcie nad Menem w sekcji polskiej, która zajmowała się pomocą dla Polaków (byłych jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych, przymusowych robotników), którzy znajdowali się w amerykańskiej strefie okupacyjnej. W 1947 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych; po ślubie z Aleksandrem Jantą-Połczyńskim uczestniczyła w jego działalności artystycznej, kolekcjonerskiej i antykwarycznej, najpierw w Buffalo, później w Nowym Jorku; w latach 1955–1958 pracowała jako sekretarka w przedstawicielstwie Iraku przy ONZ; po śmierci męża (zm. 1974) przekazała znaczną część jego archiwum do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Valentine”