Zaloguj się

Jastrzębowski Wojciech

1884–1963), malarz, architekt wnętrz i grafik (zob. biogram: PSB, t. 11). W 1939 r. znalazł się w Londynie, gdzie został rzeczoznawcą i kierownikiem artystycznym wystaw twórczości polskiej, które organizowało Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. Od 1943 r. był prezesem Decorative Arts Studio, a od 1946 r. – wykładowcą w założonym przez Mariana Bohusz-Szyszkę Polskim Studium Malarstwa i Grafiki Użytkowej. Był m.in. autorem ilustracji do wierszowanej opowiastki Lechonia dla dzieci Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku (Londyn 1946). W 1947 r. powrócił do Polski, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miał córkę Halinę.Szablony użycia

Jastrzębowski
Jastrzębowskiego