Zaloguj się

Jędrzejewiczowa Jadwiga (Giga) z domu Puławska

(z Puławskich; przez przyjaciół zwana Giga; 1895–1985), była członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, kurierką Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.; z wykształcenia lekarz stomatolog; od 1931 r. żona Wacława Jędrzejewicza

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Gidze Jędrzejewicz