Zaloguj się

Kridl Manfred

Manfred Kridl (1882-1957), historyk i teoretyk literatury (zob. biogram: WPPiBL, t. 4). Po wybuchu wojny pozostał w Wilnie, gdzie pracował w polskim Komitecie Pomocy Uchodźcom. Po usunięciu przez rząd litewski polskich pracowników naukowych z Uniwersytetu Stefana Batorego przedostał się pod koniec 1940 r. do Brukseli, po czym przez Francję i Portugalię wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Następnie do 1948 r. wykładał język polski i historię literatury polskiej w Smith College w Northampton (w stanie Massahusetts). W 1948 r. objął na Columbia University w Nowym Jorku katedrę historii literatury polskiej ufundowaną przez rząd PRL.