Zaloguj się

Kucharzewski Jan

(1876–1952), polityk, prawnik, historyk, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 16). W kwietniu 1940 r. zdołał wydostać się z Polski i przez Włochy, Francję i Portugalię dotarł w lipcu 1940 do Stanów Zjednoczonych. W 1942 r. był współtwórcą Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce i po nagłej śmierci Bronisława Malinowskiego, pierwszego prezesa PIN, został wybrany na jego następcę; funkcję tę pełnił do śmierci.