Zaloguj się

Kucharzyk Henryk pseud. Henryk Walicki

(1914–1986), przed wojną ukończył prawo na KUL, po czym w latach 1937–1939 pracował w konsulacie RP w Hamburgu; w czasie wojny zajmował się sprawami konsularnymi w polskich placówkach w Hadze i w Amsterdamie, a następnie w polskim MSZ w Angers we Francji. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii pracował jako szyfrant w centrali MSZ w Londynie. Po wojnie został mianowany dyrektorem do spraw repatriacji i przesiedlenia regionalnego UNRRA w niemieckiej strefie okupacyjnej. W 1950 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i podjął pracę w Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Nowym Jorku jako tłumacz, redaktor i spiker; koordynował sprawy związane z audycją Głos wolnych pisarzy, w której występowali Lechoń, Wierzyński, Wittlin i inni, kilkakrotnie też brał w niej udział pod pseudonimem Henryk Walicki. W 1953 r. przeniósł się do Teksasu i pracował w Dallas w polsko-francuskiej restauracji Old Warsaw (zob. list z 3 czerwca 1948).