Zaloguj się

Kukiel Marian

(1885-1973) historyk, generał WP. W latach 1925-1926 był szefem Wojskowego Biura Historycznego. Od 1930 r. do 1939  r. był dyrektorem Muzeum Czartoryskich w Krakowie; członek PAU. Od 1939 r. przebywał na emigracji. W latach 1942-1949 kierował resortem obrony narodowej w kolejnych gabinetach rządu RP na uchodźstwie. W latach 1945-1973 wykładał w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, był redaktorem „Tek Historycznych”.