Zaloguj się

Kulikowski Edward (Edzio)

Brak bliższych danych biograficznych – w czasie wojny pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie jako drugi sekretarz; napomyka o nim Lechoń w Dzienniku 24 grudnia 1953 r. przy okazji świątecznego spotkania u Cecylii Burr, która podejmowała „bezdomnych kawalerów – Leona Orłowskiego, Kulikowskiego i mnie” (dz. cyt., t. 3, s. 274).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Miecia Kulikowskiego