Zaloguj się

Kuświk Władysław

(1910–1997), służący Iwaszkiewiczów na Stawisku w Podkowie Leśnej, awansowany przez Iwaszkiewicza do roli jego osobistego szofera; w latach trzydziestych obiekt fascynacji erotycznej pisarza (zob. m. in. A. i J. Iwaszkiewiczowie, "Listy 1927–1931" oraz "Listy 1932–1939", oprac. M. Bojanowska, E. Cieślak, Warszawa 2012 i 2014).


Szablony użycia

Kuświkowi
szofer