Zaloguj się

Lam Stanisław

(1891-1965), historyk literatury, wydawca (zob. biogram w: WPPiBL, t. 5). Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji, pracował w agendach rządu polskiego w Paryżu, w czerwcu 1940 r. opuścił Paryż i zamieszkał w Nicei. W 1942 r. aresztowany i więziony w San Remo, a od 1943 r. we włoskim obozie koncentracyjnym w Embrun. Pozostał na emigracji, od grudnia 1944 r. kierował Księgarnią Polską w Paryżu.