Zaloguj się

Landau Henryk

(brak dat biograficznych), na emigracji w Nowym Jorku m.in. działacz Związku Obrony Niepodległości Polski; w lipcu 1947, m.in. z Lechoniem i Wierzyńskim, należał do sygnatariuszy deklaracji grona polskich intelektualistów, wydanej w imieniu tegoż Związku oraz Stowarzyszenia Polskich Intelektualistów i Uczonych w Nowym Jorku, potępiającej pogrom ludności żydowskiej w Kielcach.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Landau