Zaloguj się

Lipski Józef

(1894-1958), prawnik, dyplomata (zob. biogram: PSB, t. 17), od 1919 r. pracował w MSZ, od 1925 r. zastępca następnie naczelnik Wydziału Zachodniego MSZ. W latach 1934-1939 był ambasadorem RP w Berlinie. W 1940 r. ochotniczo walczył w kampanii francuskiej, następnie od listopada 1940 r. do 1946 r. był przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza, pracował jako szef Biura Public Relations w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1947 r. delegowany do Stanów Zjednoczonych, objął w 1951 r. obowiązki przedstawiciela rządu RP w Waszyngtonie. Był członkiem zarządu Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, w latach 1947-1952 członkiem zarządu Ogniska Polskiego.