Zaloguj się

Lorentowicz Jan

(1868-1940), krytyk literacki i teatralny, dyrektor teatrów (zob. biogram: PSB, t. 17). Jarosław Iwaszkiewicz wspominał: „Lorentkowicz. Tak przekręcano nazwisko Jana Lorentowicza w szopkach «Picadora». Dokuczano biednemu literatowi w sposób prawdziwie nieznośny, śmiejąc się z jego iście reprezentacyjnej figury, z jego wiecznego cylindra i z tego, że chodzi po ulicach Warszawy sam z sobą pod rękę. Toteż reprezentował, gdzie tylko mógł. Był i tu, i tam prezesem, a wszędzie albo w surducie, albo we fraku i oczywiście w cylindrze” (J. Iwaszkiewicz, Portrety na marginesach, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2004, s. 84-85). Zob. też: Hemar, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Szopki 1922-1931. Pikadora i Cyrulika Warszawskiego, oprac. T. Januszewski, Warszawa 2013. 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Lorentowicz