Zaloguj się

Makuszyński Kornel

(1884–1953), poeta, powieściopisarz, felietonista (zob. biogram: WPPiBL, t. 5).


Szablony użycia

Kornel
Makuszyński