Zaloguj się

Nowakowski Zygmunt właśc. Zygmunt Tempka

(1891–1963), powieściopisarz, felietonista, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 6).