Zaloguj się

Olechowski Jan

(1917–1956), poeta, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 6). Po wojnie pozostał na Zachodzie i w 1952 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie został pracownikiem Radia Wolna Europa; należał do stałej grupy komentatorów międzynarodowych oraz uczestniczył w dyskusjach literackich, obok Lechonia, Wierzyńskiego i innych, w audycji "Głos wolnych pisarzy".Szablony użycia

p. Olechowski
Olechowskiego