Zaloguj się

Orłowski Leon

(1891–1976), dyplomata (zob. biogram: PSB, t. 24). W latach 1949–1950 pracował w UNICEF. Aktywnie uczestniczył w życiu emigracji polskiej; był członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, działał w waszyngtońskim Związku Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych oraz w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. W 1973 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Rabce.


Szablony użycia

Leon Orłowski
Leon