Zaloguj się

Ostrowski Stanisław Kazimierz

(1879–1947), rzeźbiarz (zob. biogram: PSB, t. 24). Wśród licznych prac artystycznych m.in. wykonany w 1925 r. Grób Nieznanego Żołnierza pod arkadami Pałacu Saskiego w Warszawie, a w 1939 r. konny pomnik Władysława Jagiełły w brązie, prezentowany przed pawilonem polskim na Wystawie Światowej w Nowym Jorku (na skutek wybuchu II wojny światowej pomnik nie powrócił do Polski i od 1945 r. stoi w Central Parku na Manhattanie).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Ostrowskiego