Zaloguj się

Pański Jerzy

(1900–1979), działacz polityczny, tłumacz, krytyk literacki (zob. biogram: WPPiBL, t. 6)

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jerzy Pański