Zaloguj się

Pniewski Bohdan

1897–1965), architekt, profesor Politechniki Warszawskiej (zob. biogram: PSB, t. 26). Jako „nieznany Wierzyńskiemu student architektury”, był autorem okładki do drugiego tomu jego wierszy Wróble na dachu (Warszawa 1921) (K. Wierzyński, Pamiętnik poety, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1991, s. 140).


Szablony użycia

Pniewski
Pniewskiego