Zaloguj się

Popiel Karol

(1887–1977), prawnik, polityk (zob. biogram: PSB, t. 27).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Popielem