Zaloguj się

Potocka Maria (Maryna) z domu Gąsiorowska primo voto Brydzińska

(ok. 1895– 1990), pod nazwiskiem Maria Brydzińska występowała w okresie międzywojennym jako aktorka teatralna m.in. w Teatrze Letnim i w Instytucie „Reduty”, recytowała wiersze skamandrytów w kawiarni Pod Picadorem; po wyjściu za mąż w 1929 za hrabiego Maurycego Potockiego, właściciela majątku Jabłonna, zrezygnowała z kariery artystycznej; po wojnie przebywała na emigracji w Londynie, później we Francji. – Natalia (Tala) była jej córką z drugiego małżeństwa.