Zaloguj się

Potocki Szczęsny

(1751–1805), polityk o orientacji prorosyjskiej, marszałek konfederacji targowickiej 1792 r. w Koronie (zob. biogram: PSB, t. 28)

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Szczęsny Potocki