Zaloguj się

Pragier Adam

(1886–1976), ekonomista, działacz socjalistyczny, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 28). Od 1939 r. na emigracji, w latach 1940-1944 członek I i II Rady Narodowej oraz Komitetu Zagranicznego PPS. W latach 1944-1949 minister informacji i dokumentacji. Stały współpracownik londyńskich „Wiadomości”, gdzie razem ze Stefanią Zahorską prowadził felieton podpisywany „Puszka Pandory”. Autor wspomnień Czas przeszły dokonany (Londyn 1966).