Zaloguj się

Pusłowski Franciszk Ignacy

(1903–1988) przez wiele lat związany był z Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce, pełniąc w nim różne funkcje, m.in. asystenta dyrektora, i prowadząc (w latach siedemdziesiątych) bibliotekę Instytutu, współpracował też z sekcją polską Radia Wolna Europa w Nowym Jorku.