Zaloguj się

Putrament Jerzy

(1910–1986), prozaik, publicysta, działacz partyjny (zob. biogram: WPPiBL, t. 6), w latach 1947–1950 był ambasadorem Polski w Paryżu.Szablony użycia

Putramenta
Putrament