Zaloguj się
Cytuj

"[18 marca 1955]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [18 marca 1955], Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Data aktualizacji: 30 wrzesień, 2018
18. III. P i ą t e k
Kochany Leszku!
Zdrowia, szczęścia, dobrych Muz!Życzenia z okazji imienin, obchodzonych przez Lechonia 19 marca.
A także innych, lepszych czasów! Żeby na czele Free Europe nie stanął A[---]rin Be[---], a prezydentem nie został poeta Czesław Bednarczyk. Sugestia, jakoby poeta mógł objąć fotel prezydenta, jest kolejnym z serii absurdalnych żartów Wierzyńskiego, Bednarczyk bowiem nie angażował się na emigracji w działalność polityczną, skupiony na wydawnictwie; jest to jednak pośrednio wyrażona nienajwyższa ocena jego twórczości literackiej..
Wszyscy Wierzyńscy
Kazimierz
Halina + uściski i ucałowania
Grzegorz (per procuraŁac.: w zastępstwie, na mocy pełnomocnictwa.)
Podpis Haliny i dopisek w imieniu Grzegorza – wykonany ręką Haliny.